Az innen megnyíló oldalakon a K 108790 számú projekt (A modern állam változásai. Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok) keretében vagy azzal összefüggésben készült kiadványokról és egyéb publikációkról tájékozódhat. Amennyiben az nem sért szerzői jogi szabályokat vagy kiadói érdekeket, a kiadványok teljes szövegét közzétesszük; egyébként pedig annak részletét vagy megjelenési adatait. Ez az oldal ad helyet egyes munkák előzetes digitális közzétételére, ún. working paper jellegű publikációkra, és sok esetben jelezzük itt a kutatók másutt, de e projekttel összefüggésben megjelent publikációinak elérhetőségét is.  

 

 

PUBLIKÁCIÓK
TANULMÁNYKÖTET: AZ ÁLLAM SZUVERENITÁSA. ESZMÉNY ÉS / VAGY VALÓSÁG. Interdiszciplináris megközelítések

Megjelenési adatok és tartalom. Szerk.: Takács Péter. A hasonló című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatait és egyéb írásokat közlő tanulmánygyűjtemény.  A kiadvány adatai TARTALOM: letöltés  Előszó (Címnegyed) & (Borító

LETÖLTHETŐ RÉSZLETEK: Bod Péter Ákos tanulmánya  Erdő Péter tanulmánya  Drinóczi Tímea tanulmánya Molnár Tamás tanulmánya Szigeti Péter tanulmánya  Pongrácz Alex tanulmánya  Egresi Katalin tanulmánya  Vincze Attila tanulmánya Láncos Petra Lea tanulmánya  Bódi Stefánia tanulmánya Smuk Péter tanulmánya Balogh László Levente tanulmánya Tattay Szilárd tanulmánya  Kisteleki Károly tanulmánya  Révész Béla tanulmánya  Takács Péter tanulmánya  Bibliográfia Mutatók

 
Könyvbemutató. Az érdeklődő szakmai közönség számára a kötetet 2015. november 17-én,  az MTA Könyvtár és Információs Központban
bemutata Takács Albert, alkotmányjogász, főiskolai tanár (NKE), volt igazságügyi miniszter, Trócsányi László alkotmányjogász, egyetemi tanár 
(SZTE), igazságügyi miniszter és Valki László nemzetközi jogász, professzor emeritus (ELTE). A rendezvény meghívóját megtekintheti, ha
ide kattint, az arról készült videófelvétel megtekinthető itt: http://kepkonyvtar.mtak.hu/jadox/portal/displayImage.psml?docID=3299&secID=3627   
és http://kepkonyvtar.mtak.hu/?docId=3299   (A videót ún. flowplayer-rel lehet lejátszani; előre és visszatekerni nem lehet.) A rendezvényről
készült néhány fényképet megtekintheti, ha ide kattint, valamint néhány más képet, ha a következő internetes címre kattint: 
http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2015_11_17.  

 

 MONOGRÁFIA 01Takács Péter: A RÓZSA NEVE: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai: letöltés  TARTALOM: letöltés  Címnegyed  

LETÖLTHETŐ RÉSZLETEK: Részlet 1: Előszó Részlet 2: Az államnevek funkciói  Részlet 3: Az államnevek fajtái 

(Részlet 4/a: Az államok listája / FNB)  (Részlet 4/b: Az államok listája különböző nyelveken / ENSZ UNITERM, UNGEGN)  

(Részlet 4/c: Az államok listája / Takács P.) Részlet 5: Mutatók

 
Könyvbemutató. Az érdeklődő szakmai közönség számára a kötetet 2015. december 1-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban  
bemutata Gercsák Gábor, az ELTE Informatikai Karának egyetemi docense. A  rendezvény meghívóját és az arról készült 
néhány fényképet megtekintheti, ha ide kattint. 
 
Recenzió 1.: Máthé Zs. R.: The name of the rose: Hungarian Republic – about states’ names and 
about changing of the name of the Hungarian state. (angol nyelven) = Central European Papers (C.E.P.) [Opava, Czech Republic, ISSN 
Print: 2336-3312, Online: ISSN 2336-369X). 3. évf. (2015) 2. sz. 112–115. o. (letöltés: katt ide)    
 
Recenzió 2.: Recenzió a könyvről: Gercsák Gábor: Recenzió. = Névtani Értesítő. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar 
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének lektorált folyóirata [Budapest]. (ISSN 0139-2190 (nyomtatott) – ISSN 2064-7484 (online) 
Internetes elérhetőség: http://nevtert.elte.hu) 2016. 38. szám, 264–266. o (letöltés: katt ide)     
 
Recenzió 3.: Recenzió a könyvről: Balogh Sándor: Recenzió Takács Péter A rózsa neve: Magyar Köztársaság című művéről. 
= Jogelméleti Szemle.[ISSN 1588-080X]. 19. évf. 2018/2 szám 195–205. o (letöltés: katt ide)  
 
 
 

MONOGRÁFIA 02Sólyom  Péter: JOGÁSZI MÓDSZER ÉS POLITIKA. Fejezetek a német közjogtudomány történetéből

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai: letöltés  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed (letöltés)  

LETÖLTHETŐ RÉSZLETEK: Részlet 1  (letöltés) Részlet 2  (letöltés)  Részlet 3  (letöltés)  

Könyvbemutató. Az érdeklődő közönség számára a kötetet 2016. május 4-én az Andrássy Egyetemen tartott, 
„Jogelmélet és ítélkezés-elmélet demokrácia és autokrácia határán” című szakmai beszélgetés keretében 
– a Debreceni Egyetem egyik oktatójának új könyvével együtt – Fleck Zoltán (egyetemi tanár, ELTE AJK), 
Szabó Miklós (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem AJK) és Vincze Attila (egyetemi docens, Andrássy Egyetem) 
mutatta be. Ide kattintva megtekintheti a rendezvény meghívóját, az arról készült összefoglalót (link) 
és fényképeket.
 

MONOGRÁFIA 03Rácz Lajos: REX ET REGNUM. Válogatott államelméleti és kormányzás-történeti tanulmányok

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés)  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed  Borító

LETÖLTHETŐ RÉSZLETEK: Részlet 1: A magyar államelmélet...  (letöltés) Részlet 2: Európa és a magyar állam...  (letöltés)  

Részlet 3: Az államcímerről  (letöltés)   Részlet 4: A temetkezési jogszokásokról  (letöltés)

 

MONOGRÁFIA 04Somló Bódog: ÁLLAMBÖLCSELETI TÖREDÉK 

         Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből

        Megjelenési adatok és tartalom: A kiadvány adatai (letöltés)Előszó (letöltés)  Címnegyed (letöltés) Borító (letöltés)

       TARTALOM (letöltés) Letölthető tartalmi részleteit lásd a "Dokumentum-közlés" rovatban, alább.

Könyvbemutató. Az érdeklődő szakmai közönség számára a kötetet 2016. december 2-án a „Tudás és jog történelmi
és társadalmi összefüggései. Konferencia Horváth Barna professzor emlékére születésének 120. évfordulója alkalmából”
c. konferencián, Szegeden, Ződi Zsolt mutatta be. Részletek letölthetők innen. Az elhangzott szöveg szerkesztett
változata megjelent: lásd alább.

Recenzió 1.:
Ződi Zsolt: Rendhagyó recenzió Takács Péter új Somló kötete kapcsán. Megjelent: A szegedi jogbölcseleti
iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv.
Szerk.: Révész Béla. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2017.  201-207.

Recenzió 2.:
Szabadfalvi József: Somló Bódog állambölcseleti töredékei. Megjelent: Jogtudományi Közlöny.
LXXII. évfolyam, 2017. 4. sz. 192-193. (letöltése: katt ide)

Recenzió 3.: Ződi Zsolt: Takács Péter (szerk): Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy
megírni tervezett állambölcseletből. Megjelent: Állam- és Jogtudomány. LVIII. évf. 2017/2. szám. 130-135.
(leöltése: katt ide)

Recenzió 4.: Perecz László: Állambölcseleti töredék (recenzió). Megjelent: Magyar Tudomány. 178. évf. 2017/10. szám, 
1324-1327. [DOI: 10.1556/2065.178.2017.10.18] (leöltése: katt ide)

Recenzió 5.: Vasas Tamás: Recenzió Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék: Somló Bódog írásai és hátrahagyott 
jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből könyvről = Jog Állam Politika. Jog- és Politikatudományi Folyóirat. 10. évf.
2018/2. szám, 193-205. o. [ISSN 2060-4580] (leöltése: katt ide)

MONOGRÁFIA 05Szerletics Antal: PATERNALIZMUS. A másokról való gondoskodás erkölcsi határai

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés)  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed  (letöltés)  

Bevezető  (letöltés) Mutatók  (letöltés) 

MONOGRÁFIA 06Egresi Katalin: TEORIE UNGHERESI DELLO STATO MODERNO tra Otto e Novecento

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés) A teljes kiadvány letöltése

MONOGRÁFIA 07Takács Péter: AZ ÁLLAMOK RENDSZERTANA ÉS TIPOLÓGIÁJA különös figyelemmel

       állandóságukra és változásaikra (előkészületben)

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés)  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed  (letöltés)  

MONOGRÁFIA 08Egresi Katalin: AZ ALKOTMÁNY SZOLGÁLATÁBAN. Costantino Mortati élete és pályája

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés)  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed  (letöltés)  

LETÖLTHETŐ RÉSZLETEKRészlet 1: Előszó (letöltés) Részlet 2: A materiális alkotmány (Schmitt, Kelsen, Mortati)  (letöltés)  Részlet 3: Az alkotmány védelméleben  (letöltés)  

MONOGRÁFIA 09Takács Péter: AZ ÁLLAM VÁLTOZÁSAI (előkészületben)

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés)  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed  (letöltés) 

MONOGRÁFIA 10Rácz Lajos: ANGYALOK. A szentkoronás magyar címer pajzstartóiról (előkészületben)

Megjelenési adatok és tartalom:  A kiadvány adatai (letöltés)  TARTALOM (letöltés)  Címnegyed  (letöltés)

 
TANULMÁNY 01 – Takács Péter: Szuverenitás és immunitás  (letöltés) (letöltés 2)(megjelenési adatok)

TANULMÁNY 02 - Takács Péter: Szabó József szuverenitás-elmélete (letöltés) (megjelenési adatok)  

TANULMÁNY 03 - Egresi Katalin: Le conseguenze giuridiche e politiche delle elezioni parlamentari ungheresi (letöltés)  (adatok)

TANULMÁNY 04 - Rácz Lajos: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása... (letöltés 2: 9MB) (adatok)(a kötet tartalma)

TANULMÁNY 05 - Sólyom Péter: Alkotmánymódosítás mint alkotmánysértés? (letöltés)  (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 06 - a-b Takács P.: Az államok nevéről (letöltés) (adatok) & A magyar állam átnevezéséről (letöltés) (adatok)

TANULMÁNY 07 – a-b Szerletics A.: Paternalism and Public Policy (letöltés) (adatok)  & Patrn.& Publ. pol. (letölt.) (adatok.)

TANULMÁNY 08 - Takács Péter: Egy jogász-festőművész élete és munkássága (letöltés) (letöltés2)(adatok)

TANULMÁNY 09 – Rácz Lajos: Werbőczy - a szerződéselmélet kezdetei (1.rész)(let.: 2.r.)(let.: 3.r.) (megj. adatok)  

TANULMÁNY 10 – Takács Péter: "Neveden szólítottalak, enyém vagy..." (letöltés)  (megjelenési adatok)  


TANULMÁNY 11 – Egresi Katalin: A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában (letöltés) (letöltés 2) (megj. adatok)

TANULMÁNY 12 – Takács Péter: Az „Iszlám Állam” államisága... Államnak tekinthető-e az ISIS? (letöltés) (megj. adatok)

TANULMÁNY 13 – Egedy Gergely: Brit bevándorlási politika… 2010–2015. (letöltés) (letöltés2) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 14 – Takács Péter: A félbehagyott ’Jogtudomány’. Raffaello freskója ... (letöltés) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 15 – Takács Péter: Somló Bódog mint „az államtudomány embere” (letöltés) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 16 – Egresi Katalin: Dalla Sacra Corona alla Legge Fondamentale. Principi e valoi del ... (letöltés)(megj. adatok)

TANULMÁNY 17 – Takács Péter: Somló Bódog jegyzetei Ciceróhoz (letöltés)(megjelenési adatok)  Ld. még: dokumentum-közlés, alul.

TANULMÁNY 18 Egedy Gergely:Az Egyesült Államok kulturális identitása. Russel Kirk értelmezése (letöltés, 5 MB)(megjelenési adatok)  

TANULMÁNY 19 Takács Péter: Somló Bódog élet és pályarajza dokumentumokkal (letöltés) (megjelenési adatok)   

TANULMÁNY 20 – Egresi Katalin:  Carl Schmitt olasz recepciója Costantino Mortati alkotmányelméletében (letöltés) (megjelenési adatok)    

 

TANULMÁNY 21Sólyom Péter: A közjogtudomány interpretív felfogásához (letöltés) (megjelenési adatok)  

TANULMÁNY 22 – Rácz Lajos: Reformatio et Libera Religio (letöltés) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 23 – Egresi Katalin: Az olasz közjogtudományi gondolkodás születése és első időszaka (letöltés) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 2 – Egresi Katalin: A Szent Korona-tan olasz recepciója (letöltés) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 25 – Takács Péter: Autokrácia és autoriter rezsim. Észrevételek ... (letöltés)(megjelenési adatok)

TANULMÁNY 26 – Egresi Katalin: Az első olasz köztársaság születése (letöltés) (megjelenési adatok)

TANULMÁNY 27 – Takács Péter:  Az "uralkodó eszmék" és hatásuk az államra (letöltés)(megjelenési adatok)

TANULMÁNY 28 Takács Péter: A király nélküli királyság (letöltés)(megjelenési adatok)

  DOKUMENTUM-KÖZLÉS 01A VESZTFÁLIAI BÉKE - ACTA PACIS WESTPHALICAE

       A vesztfáliai békeszerződés szövege (letöltés) (előkészületben)

1. rész: A MÜNSTERI BÉKE – INSTRUMENTUM PACIS MONASTERIENSIS.
Az 1648-as münsteri békeszerződés szövege magyarul (letöltés)

2. rész: AZ OSNABRÜCKI BÉKE – INSTRUMENTUM PACIS OSNABRUGENSIS
Az 1648-as osnabrücki békeszerződés szövege magyarul (letöltés)


DOKUMENTUM-KÖZLÉS 02 Somló Bódog: JEGYZETEK CICERO állam- és jogbölcseletéről  (letöltés)

Lásd még Tanulmányok, fentebb (Somló Bódog jegyzetei Cicero állam- és jogbölcseletéről)


DOKUMENTUM-KÖZLÉS 03 – A SOMLÓ-AFFÉR

A tudomány szabadsága a sajtónyilvánosság és a politika kontextusában (előkészületben)


DOKUMENTUM-KÖZLÉS 04 – Somló Bódog: ÁLLAMBÖLCSELETI TÖREDÉK

Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből 
       Megjelenési adatait lásd fentebb. 

LETÖLTHETŐ RÉSZLETEKRészlet 1: Somló Bódog az államról (letöltés)  2: Somló Bódog: Platón. Tanulmány (letöltés)  

Részlet 3: Somló Bódog Szent Ágostonról. Jegyzetek (letöltés) Részlet 4: Somló Bódog Aquinói Szt. Tamásról. Jegyzetek (letöltés)  

Részlet 5: Takács Péter: Somló Bódog élete és pályája (letöltés)  

 
SZAKFORDÍTÁS - John MILTON: AREOPAGITICA. Beszéd Anglia Parlamentjéhez az engedélyhez nem kötött nyomtatás jogáért. Ford.: Könczöl Miklós.

SZAKFORDÍTÁS - Costantino MORTATI: RÖVID MEGJEGYZÉSEK AZ ALKOTMÁNY ÉS A POLITIKA VISZONYÁRÓL

Carl Schmitt gondolkodásában (Brevi note sul rapporto fra la costituzione e politica nel pensiero

        di Carl Schmitt) (Ford.: Egresi Katalin) (letöltés)(megjelenési adatok)

SZAKFORDÍTÁS - A MÜNSTERI BÉKE – INSTRUMENTUM PACIS MONASTERIENSIS. Ford.: Marton József.

                    Az 1648-as münsteri békeszerződés szövege magyarul (letöltés)
SZEMLE 01 - Sólyom Péter: B A: Területi államigazgatás Magyarországon [könyvbírálat] (letöltés)  (megj. adatok)

SZEMLE 02 - Egresi Katalin: Sz. J.: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére... [könyvbírálat] (letöltés)  (megj. adatok)

 
KONFERENCIÁN ALAPULÓ FOLYÓIRATSZÁM 01: A MODERN ÁLLAM VÁLSÁGA

      Jog. Állam. Politika. 2015/4. szám

      Bevezető (letöltés) - Tanulmányok letöltése: Ganczer Mónika tanulmánya  - Pongrácz Alex  tanulmánya -

                  Keszthelyi Zsolt tanulmánya - Takács Péter tanulmánya
KONFERENCIA-ABSZTRAKT 01 - Szuverenitás. Országos Interdiszcipl. Konf. (az előadások összefoglalói)(2014. március 21.)

KONFERENCIA-ABSZTRAKT 02 - Az államok patológiája - Műhelykonferencia (az előadások összefoglalói) (2015. május 15.)  

 
WORKING PAPER 01 - BIBLIOGRÁFIA - Az államtan és az államelmélet szakirodalma, 1500-2000 [munkaanyag] (letöltés) 

WORKING PAPER 02 - BIBLIOGRÁFIA - Somló Bódog (1873-1920) műveinek bibliográfiája (1894-2016) [munkaanyag] (letöltés) 

 
EGYÉB 01 - A projekt keretében és ahhoz kötődve készült publikációk: 2013/14-es publikációk; lista a beszámolóhoz; letöltés

EGYÉB 02 - A projekt keretében és ahhoz kötődve készült publikációk: 2014/15-ös publikációk; lista a beszámolóhoz; letöltés

EGYÉB 03 - A projekt keretében és ahhoz kötődve készült publikációk: 2015/16-os publikációk; lista a beszámolóhoz; letöltés